Home / Kiinteistöarviointi

Kiinteistöarviointi

Auktorisoitu kiinteistöarvioija Simo Mäntylä suorittaa yli 25 vuoden kokemuksella asuin-, liiketoimisto- ja teollisuuskiinteistöjen sekä asuin- ja lomahuoneistojen arviointia koko maassa. Laadimme laajasisältöisen kirjallisen lausunnon kohteenne markkina-arvosta ( käyvästä arvosta ) perusteluineen.

Kirjallista kiinteistöarviota tarvitaan monenlaisissa tilanteissa, kuten; vakuusarvon määritys, osake-, kiinteistö- ja yrityskauppa, ositus, perinnönjako, sukupolven vaihdos, asunto- ja kiinteistökauppariidat, verotus ja kirjanpito.

Kiinteistöarviomme ja lausuntomme perustuvat; katselmukseen kohteessa, kiinteistöjen ja asuinhuoneistojen kauppahintatilastoihin, vuokratilastoihin, tuoton laskentaan, asiakirjoihin ( kaavaote, lainhuutotodistus, todistus vuokraoikeudesta, rasitustodistus, kiinteistörekisteriote, kiinteistökartat), rakennuspiirustuksiin, sopimuksiin ja lupiin, oikean arviointimenetelmän valintaan sekä hyvään markkinatuntemukseen.

Kiinteistökonsultti Simo Mäntylä on tehnyt viime vuosina satoja kirjallisia arviolausuntoja asunto- ja toimitilakohteista ( toimistotilat, liiketilat, varastot, teollisuuskohteet ) sekä kaikenlaisista tonteista.

Simo Mäntylä on SUOMEN KIINTEISTÖARVIOINTIYHDISTYS ry:n ja AUKTORISOIDUT KIINTEISTÖARVIOIJAT ry:n jäsen.